За нас

„СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЙС-МЕДИКА“ООД е регистрирана на основание чл. 25 г, ал. З от Закона за здравословни и безопасни условия на труд  на 03.09.2010 г. с № 458/03.09.2013 г. Последната Пререгистрация в Министерство на здравеопазването е под № 458-1/31.01.2013 г.

„СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВАЙС-МЕДИКА“ ООД  e  със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция:    гр. София, ул. „Илиенско шосе” №8, ЕИК 201249280


( ! ) Warning: Illegal string offset 'showmsg' in /home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/plugins/comment-disable-master/main.php on line 19
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001228224{main}( ).../index.php:0
20.0002228944require( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.07475426168require_once( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:16
40.07565433728include( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/themes/mosaic/page.php' ).../template-loader.php:47
50.11705806592get_template_part( ).../page.php:19
60.11705807400locate_template( ).../general-template.php:128
70.11715807552load_template( ).../template.php:383
80.11725818896require( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/themes/mosaic/loop-page.php' ).../template.php:409
90.12065827280comments_template( ).../loop-page.php:44
100.12115815992apply_filters( ).../comment-template.php:891
110.12115817448call_user_func_array:{/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-includes/plugin.php:173} ( ).../plugin.php:173
120.12115817576process_commentsCM( ).../plugin.php:173
130.12125819000isOnMetaCm( ).../main.php:66