Други услуги

i-130https://frisor.ua/services/haircut-with-clipper/

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ИНСТРУКТАЖИТЕ:       съдействие при изготвяне на :

 • Заповеди за провеждане на инструктажите
 • Програми за провеждане на различните видове инструктаж
 • Обучение на лицата , определени да извършват  инструктажите

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА  :                 съдействие при изготвяне на :

 • Правила за Здравословни и Безопасни условия на труд
 • Инструкции за безопасна работа
 • Заповеди,свързани с организацията по осигуряване на безопасни условия на труд

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  :                 съдействие при изготвяне на :

 • Досие съдържащо документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност на обекта
 • План за действие на личния състав за гасене на пожари
 • План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

ДРУГИ :                    съдействие при изготвяне на :

 • Правилник на вътрешния трудов ред
 • Длъжностни характеристики

ПРЕДЛАГАНЕ И КООРДИНИРАНЕ

 • Извършване измервания на факторите на работната среда, параметри на ел.инсталации и др;
 • Организиране извършването на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

( ! ) Warning: Illegal string offset 'showmsg' in /home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/plugins/comment-disable-master/main.php on line 19
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001230672{main}( ).../index.php:0
20.0002231392require( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.08535441048require_once( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:16
40.08625451656include( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/themes/mosaic/page.php' ).../template-loader.php:47
50.12115821216get_template_part( ).../page.php:19
60.12115822024locate_template( ).../general-template.php:128
70.12115822176load_template( ).../template.php:383
80.12145845768require( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/themes/mosaic/loop-page.php' ).../template.php:409
90.12575854136comments_template( ).../loop-page.php:44
100.12635842856apply_filters( ).../comment-template.php:891
110.12635844312call_user_func_array:{/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-includes/plugin.php:173} ( ).../plugin.php:173
120.12635844440process_commentsCM( ).../plugin.php:173
130.12645845864isOnMetaCm( ).../main.php:66