Други услуги

i-130https://frisor.ua/services/haircut-with-clipper/

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ИНСТРУКТАЖИТЕ:       съдействие при изготвяне на :

 • Заповеди за провеждане на инструктажите
 • Програми за провеждане на различните видове инструктаж
 • Обучение на лицата , определени да извършват  инструктажите

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА  :                 съдействие при изготвяне на :

 • Правила за Здравословни и Безопасни условия на труд
 • Инструкции за безопасна работа
 • Заповеди,свързани с организацията по осигуряване на безопасни условия на труд

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  :                 съдействие при изготвяне на :

 • Досие съдържащо документи, свързани с осигуряването на пожарна безопасност на обекта
 • План за действие на личния състав за гасене на пожари
 • План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

ДРУГИ :                    съдействие при изготвяне на :

 • Правилник на вътрешния трудов ред
 • Длъжностни характеристики

ПРЕДЛАГАНЕ И КООРДИНИРАНЕ

 • Извършване измервания на факторите на работната среда, параметри на ел.инсталации и др;
 • Организиране извършването на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

( ! ) Warning: Illegal string offset 'showmsg' in /home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/plugins/comment-disable-master/main.php on line 19
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001231200{main}( ).../index.php:0
20.0002231920require( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.08595440360require_once( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:16
40.08675447864include( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/themes/mosaic/page.php' ).../template-loader.php:47
50.12055817232get_template_part( ).../page.php:19
60.12055818040locate_template( ).../general-template.php:128
70.12055818192load_template( ).../template.php:383
80.12065829728require( '/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-content/themes/mosaic/loop-page.php' ).../template.php:409
90.12455838056comments_template( ).../loop-page.php:44
100.12515826776apply_filters( ).../comment-template.php:891
110.12515828232call_user_func_array:{/home/weisspr1/public_html/weissmedica.bg/wp-includes/plugin.php:173} ( ).../plugin.php:173
120.12515828360process_commentsCM( ).../plugin.php:173
130.12515829784isOnMetaCm( ).../main.php:66